Dopłaty do kukurydzy wnioski o pomoc do 29 lutego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Portal Gov pl

0
3

Jednak nie tylko niska cena była powodem niezadowolenia rolników. Ich zdaniem ogólnie firm skupujących mokrą kukurydzę jest zbyt mało, przez co niechętnie skupują nowy towar. Zaświadczenia takie powinny być gwarancją otrzymania właściwej zapłaty za zboże w skupie — informował szef resortu rolnictwa.

Będą dopłaty do kukurydzy 2023. Znamy stawki

Na dodatkowe składniki wynagrodzenia nauczycieli należy tworzyć specjalny fundusz. Planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych powinien wynosić fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Wg danych z ARiMR w Polsce kukurydzę uprawia ok. 260 tys. Równie deprymujący dla rolników jest brak perspektywy na poprawę sytuacji, zwłaszcza że produkcja kukurydzy w UE jest o 12% wyższa od ubiegłorocznej, a krajowe ziarno przegrywa pod względem konkurencyjności z kukurydzą ukraińską. Opisana sytuacja to wciąż skutek nadmiernego przywozu zbóż z Ukrainy do Polski.

POBIERZ WNIOSEK

W poniedziałek wieczorem liczba złożonych wniosków wzrosła do 95,5 tys. Po zakończeniu czynności kontrolnych, Agencja przystąpiła do przyznawania pomocy. Beneficjentów, a jej łączna kwota opiewa na 773 mln zł. Rolników nie spełniło warunków niezbędnych do przyznania pomocy, w związku z czym Agencja wydała im decyzje odmowne.

  1. Z jednej strony prognozowane zbiory są obniżone wobec zeszłorocznych.
  2. A zatem każda z tych firm otrzyma 200 zł dopłaty do tony kukurydzy 2023 mokrej zakupionej od polskich rolników po żniwach.
  3. Wniosek o pomoc będzie można złożyć tylko raz do 29 lutego 2024 r.
  4. Chodzi o pomoc producentom kukurydzy, którzy mają kłopoty finansowe na skutek wojny w Ukrainie.
  5. Od ubiegających się o te środki nie wymagano składania dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

zł dopłaty do kukurydzy. Rolnicy z Oszukanej Wsi wywalczyli pomoc

Wnosili też o utrzymanie podatku rolnego na tej samej wysokości co w 2023 r., gdyż miał on wzrosnąć o 21%. Powyższa pomoc będzie udzielana w formule pomocy de minimis w rolnictwie do wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym ARiMR. Jednak z dopłat nie skorzystają rolnicy, którzy uprawiali kukurydzę na kiszonkę. Dopłaty do kukurydzy były jednym z postulatów rolników z Podkarpackiej Oszukanej Wsi, którzy przez kilka  tygodni protestowali w tej sprawie na granicy z Ukrainą. – Spokojnie, projekt będzie obejmował wszystkie województwa, ze zróżnicowaniem jak w poprzednich dotacjach. Natomiast stawki będą zróżnicowane – napisała świeżo upieczona minister rolnictwa.

Młody rolnik 2024: wypłata premii nawet po 1,5 roku! Jakie zmiany?

Tylko na podpis premiera czeka zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. W sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która zakłada m.in. Wypłatę nowych dopłat do kukurydzy obiecanych USD/JPY Outlook rolnikom na granicy w Medyce przez minister rolnictwa Annę Gembicką. Ale już pierwsze dni pokazały, że rolnicy zmobilizowali się i łącznie o pomoc aplikowało już 52 tys.gospodarzy. Jak ogromna to skala może świadczyć fakt, że o dopłaty do zbóż i rzepaku w 2023 r.

Dopłaty do kukurydzy: ARiMR chce wydłużyć termin składania wniosków

Dopłaty będą wypłacane do upraw o powierzchni do 100 ha. Budżet na realizację wsparcia wynosi 1 mld zł. 19 stycznia Komisja Europejska zgodziła się na udzielenie tej pomocy. Druga kwestia to ceny, które delikatnie mówiąc, nie satysfakcjonują, szczególnie przy obecnych kosztach produkcji. Co więcej, analitycy rynku wskazują, że ceny skupu mogą jeszcze spaść, nawet poniżej 500 zł/t kukurydzy mokrej w okresie żniw.

Jakie są stawki dopłat do kukurydzy?

Co prawda, W tym czasie placówki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa były otwarte dłużej niż zazwyczaj, ale mimo wszystko wymagało to od rolników szybkiego działania. Natomiast limit dofinansowania obliczany jest jako iloczyn 300 ha oraz liczby rolników należących do spółdzielni. Na Podgląd listy płac pozaolnictwem 2023 liczą też ci producenci, którzy mają problem ze sprzedażą kukurydzy mokrej. W zeszłym tygodniu, 14 września, minister Robert Telus spotkał się na przejściu granicznym z protestującymi rolnikami z Lubelszczyzny i Podkarpacia.

To wszystko powoduje, że producenci tego ziarna obawiają się o końcówkę sezonu. Prezydent Andrzej Duda zatwierdził zmiany w ustawie dotyczącej dodatków dla pracowników sektora opieki społecznej. Zgodnie z nowymi przepisami, rząd będzie mógł wprowadzać programy umożliwiające wypłatę dodatku w wysokości 1 tys. Zł brutto dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz opieki nad dziećmi do lat trzech, począwszy od 1 lipca 2024 roku.

Rolników — poinformowała we wtorek Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o przyznanie dopłat do kukurydzy nie jest skomplikowany, ale aby ułatwić rolnikom jego wypełnienie przygotowaliśmy instrukcję. Wystarczy kliknąć w artykuł poniżej, aby przejść do tej instrukcji i wypełnić wniosek samodzielnie krok po kroku. Czy zapowiadane Dowiedz się jak handlować na dochodowym rynku Forex zrekompensują trudny rok 2023? To pytanie zadaje sobie wielu producentów, albowiem bieżący sezon daje wszystkim mocno w kość.

Jak przypomniał Robert Telus, podmioty, które po zeszłorocznych żniwach nabyły mokrą kukurydzę, ale miały problem z jej sprzedażą, mogą liczyć na wsparcie. Sytuacja ma związek z nasyceniem rynku ziarnem ukraińskim. Dotacja ta ma zrównoważyć poniesione koszty związane z suszeniem ziarna i jego magazynowaniem. Zachęcamy do składania wniosków już w pierwszych dniach naboru, nieodkładanie tego na ostatnie dni.

Przypomnijmy, że wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego, drogą listowną (za pośrednictwem Poczty Polskiej), przez platformę ePUAP lub przy pomocy usługi mObywatel (na stronie gov.pl). A zatem każda z tych firm otrzyma 200 zł dopłaty do tony kukurydzy 2023 mokrej zakupionej od polskich rolników po żniwach. Warunkiem jest potwierdzenie transakcji dokonanej od 15 września do 31 grudnia 2022 r. Wniosek o pomoc będzie można złożyć tylko raz do dnia 29 lutego 2024 r.

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy przewidzianą na dofinansowanie pulę środków, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy budżet programu, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący. Dopłaty do kukurydzy mają mieć formę dotacji bezpośrednich. Beneficjenci, którzy spełniają kryteria programu pomocowego, otrzymają dopłaty do kukurydzy 2023 w ograniczonych kwotach. Łączna pula środków przeznaczonych na ten cel wynosi około 44,7 mln euro, co w przeliczeniu daje 200 mln zł. Szacuje się, że skutki budżetowe z tytułu pomocy dla producentów kukurydzy wyniosą ok. 1 mld zł.

Wysokość dofinansowania stanowi iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. Powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę), nie większej niż 100 ha, i stawki pomocy, która wynosi od 500 do 1000 zł w zależności od województwa. Jedynym warunkami do otrzymania dopłaty do kukurydzy było zaliczanie się do mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a większość polskich gospodarstw rolnych do nich się zalicza. A drugi warunek to wskazanie uprawy kukurydzy na ziarno we wniosku o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok.